YARDIM

Asp.NET Web C# 2 Aşamalı Select nasıl yapılır ?

0

ASP.NET Uygulamalı Örnek Website - Video 2  databasede duyuru çekmek gibi bir koda ihtiyacım var 

[code]

 private void FtwGuild()
        {
            SqlConnection cnn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[1].ConnectionString);

            string sorgu = "SELECT * FROM _SiegeFortress WHERE GuildID like '%%%%%%%'";


            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, cnn);

            cnn.Open();

            SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
            FtwOwner.DataSource = dr;
            FtwOwner.DataBind();

            cnn.Close();


        }

//masterpage

<div class="ftw">
                    ftw kaleler burayaaa
                    <asp:ListView ID="FtwOwner" runat="server">
                        <ItemTemplate>
                            <div class="Ftw-Wrap">
                                <asp:Label Text='<%#Eval("GuildID") %>' runat="server" />
                                <br />

                            </div>
                        </ItemTemplate>

                    </asp:ListView>
                </div>

[/code]

bu kodu okuttuğumda database'imde 3 tane sonuç çıkıyor 
http://i.hizliresim.com/j1QXpD.png
            string jangan = "SELECT * FROM _SiegeFortress WHERE FortressID = 1";
            string hotan = "SELECT * FROM _SiegeFortress WHERE FortressID = 3";
            string bandit = "SELECT * FROM _SiegeFortress WHERE FortressID = 6";

bu tablodaki GuildID stunundaki verileri 3 ayrı string e tanımlamak istiyorum jangan hotan bandit değişkenlerine,

Daha sonra bu tanımladığımız değişkenleri Yani GuildID leri tekrar databaseye select olarak göndericez;

string janganID "SELECT * FROM Guild WHERE ID = @jangan[GuildID]";

string hotanID "SELECT * FROM Guild WHERE ID = @hotan[GuildID]";
string banditID "SELECT * FROM Guild WHERE ID = @bandit[GuildID]";

http://i.hizliresim.com/3jp720.png

Seçilen tablolarda bana lazım olan yer ise Name kısmı. Bunu nasıl duyuru şeklinde gösterebilirim <%#Eval ile ?

http://i.hizliresim.com/B6ADBM.png


05 Aralık 2015, 01:08
Şu şekilde tahmin ederek kodlar yazdım buradaki JanganGD string'ini evalde mi çağırmam gerekiyor nasıl sonuçlarını gösteririm http://i.hizliresim.com/nmlEd1.png  -  qalli   05 Aralık 2015, 10:00
Cevaplar
Oylar Yeniler
0

İşleri bu kadar karıştırmaya gerek yokmuş sql de inner join ile ilgili bir araştırma yapdım msdn forumdakilerin tavsiyesi üzere sorun çözülmüş oldu


08 Aralık 2015, 01:43
Sizin Cevabınız

Oturum Aç

Bazı detaylar

Sorulma tarihi
İzlenme sayısı
Cevap Sayısı
05 Aralık 2015, 01:08
1149
1

İlgili Sorular

En Gözde Sorular

C# 'da Boşlukları Silme İşlemi
Html 'de contenteditable özelliği nedir?
Datatable boş mu kontrolü
Lütfen Yardım Edin Şu Hatayı Çözmeme
Asp.net te Eval içinden gelen tarih formatını değiştirme
Tıklandığı zaman açılan tekrar tıklandığı zaman kapanan menü yada div
Veritabanında Collation Nasıl Değiştirilir?
Mvc ye bootstrap nasıl eklenir ?
ClientIdMode özelliği
Reseed nasıl yapılır