YARDIM

The parameter 'addresses' cannot be an empty string.

0

Şöyle bir hata alıyorum alta ki gibi buna bir bakar mısın ? bir araştırsana nasıl çözebilirim bu durumu.

 

 

Server Error in '/' Application.

 

The parameter 'addresses' cannot be an empty string.
Parameter name: addresses

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. 

Exception Details: System.ArgumentException: The parameter 'addresses' cannot be an empty string.
Parameter name: addresses

Source Error: 

 

Line 87:

Line 88:             string mail = Convert.ToString(DropDownList5.SelectedItem);

Line 89:             mailMessage.To.Add(mail);

Line 90:             mailMessage.Body = x;

Line 91:             client.Port = 2525;


14 Ağustos 2014, 14:04
Cevaplar
Oylar Yeniler
1

The parameter 'addresses' cannot be an empty string.
Parameter name: addresses

 

addresses içersi boş. bu paramatrenin içerisinde değer olması gerekiyor. bu hata onu anlatıyor sana


16 Şubat 2015, 15:17
Sizin Cevabınız

Oturum Aç

Bazı detaylar

Sorulma tarihi
İzlenme sayısı
Cevap Sayısı
14 Ağustos 2014, 14:04
1429
1

İlgili Sorular

En Gözde Sorular

C# 'da Boşlukları Silme İşlemi
Html 'de contenteditable özelliği nedir?
Datatable boş mu kontrolü
Lütfen Yardım Edin Şu Hatayı Çözmeme
Asp.net te Eval içinden gelen tarih formatını değiştirme
Tıklandığı zaman açılan tekrar tıklandığı zaman kapanan menü yada div
Veritabanında Collation Nasıl Değiştirilir?
Mvc ye bootstrap nasıl eklenir ?
ClientIdMode özelliği
Reseed nasıl yapılır