YARDIM

LEFT Komutunu doğru mu kullanıyorum ? hata almıyorum ama işlemiyorda komut ? Asp.Net Csharp uygulaması

1

merhaba hata almıyorum ama LEFT i de görmuyor kodlarım aşağıdaki gibi yardımcı olabilirmisiniz.?

 OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Server.MapPath("App_Data/VT.accdb"));
        baglan.Open();
        string SQL = "Select Metin, LEFT(Metin,35) From Makale";    <-------------------------- BURADA
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(SQL,baglan);

        OleDbDataReader oku = komut.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {
            Response.Write("<table width=450px align=center> <tr> <td>");
            Response.Write(oku["Metin"].ToString()+" <br><br>");
            Response.Write("</td></tr></table>");
        }

Cevaplar
Oylar Yeniler
0

Sizin yazdığınız aşağıdaki kodda;

Select Metin, LEFT(Metin,35) From Makale

iki sonuç döner, Bir Metin adında, birde ismi verilmemiş bir kolon. Eğer tek bir kolonda işlemi halletmek istiyorsanız aşağıdaki gibi bir kod kullanın

Select LEFT(Metin,35) as KisaMetin From Makale

Bu kodda as KısaMetin kısmına dikkat edin. Oluşan kolona yeni bir isim veriyoruz. Çağırırkende bu isme göre çağırmalısınız. Aşağıdaki gibi:

Response.Write(oku["KisaMetin"].ToString()+" <br><br>");

31 Mayıs 2014, 18:40
Sizin Cevabınız

Oturum Aç

Bazı detaylar

Sorulma tarihi
İzlenme sayısı
Cevap Sayısı
31 Mayıs 2014, 16:46
1581
1

İlgili Sorular

En Gözde Sorular

C# 'da Boşlukları Silme İşlemi
Html 'de contenteditable özelliği nedir?
Datatable boş mu kontrolü
Lütfen Yardım Edin Şu Hatayı Çözmeme
Asp.net te Eval içinden gelen tarih formatını değiştirme
Tıklandığı zaman açılan tekrar tıklandığı zaman kapanan menü yada div
Mvc ye bootstrap nasıl eklenir ?
Veritabanında Collation Nasıl Değiştirilir?
ClientIdMode özelliği
Reseed nasıl yapılır