YARDIM

Wizard Sunucu Kontrolü

0
Wizard sunucu kontrolü nasıl kullanılır?

27 Mart 2014, 18:45
Cevaplar
Oylar Yeniler
1

Aşağıdaki kodlar yardımcı olacaktır.

<%@ Page Language="C#"%>

<script runat="server">

  protected void WizardStep3_Activate(object sender, EventArgs e)
  {
    Label1.Text = "First name: " + fnameTextBox.Text.ToString() + "<br>" +
      "Last name: " + lnameTextBox.Text.ToString() + "<br>" +
      "Email: " + emailTextBox.Text.ToString();
  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Wizard server control</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:Wizard ID="Wizard1" runat="Server">
    <WizardSteps>
     <asp:WizardStep ID="WizardStep1" runat="server"
      Title="Provide Personal Info">
       First name:<br />
       <asp:TextBox ID="fnameTextBox" runat="server"></asp:TextBox><br />
       Last name:<br />
       <asp:TextBox ID="lnameTextBox" runat="server"></asp:TextBox><br />
       Email:<br />
       <asp:TextBox ID="emailTextBox" runat="server"></asp:TextBox><br />
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep ID="WizardStep2" runat="server"
      Title="Membership Information">
       Are you already a member of our group?<br />
       <asp:RadioButton ID="RadioButton1" runat="server" Text="Yes"
       GroupName="Member" />
       <asp:RadioButton ID="RadioButton2" runat="server" Text="No"
       GroupName="Member" />
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep ID="WizardStep3" runat="server" Title="Provided Information"
      StepType="Complete" OnActivate="WizardStep3_Activate">
       <asp:Label ID="Label1" runat="server" />
     </asp:WizardStep>
    </WizardSteps>
  </asp:Wizard>
  </form>
</body>
</html>

27 Mart 2014, 18:46
Sizin Cevabınız

Oturum Aç

Bazı detaylar

Sorulma tarihi
İzlenme sayısı
Cevap Sayısı
27 Mart 2014, 18:45
1423
1

İlgili Sorular

En Gözde Sorular

C# 'da Boşlukları Silme İşlemi
Html 'de contenteditable özelliği nedir?
Datatable boş mu kontrolü
Lütfen Yardım Edin Şu Hatayı Çözmeme
Asp.net te Eval içinden gelen tarih formatını değiştirme
Tıklandığı zaman açılan tekrar tıklandığı zaman kapanan menü yada div
Mvc ye bootstrap nasıl eklenir ?
Veritabanında Collation Nasıl Değiştirilir?
ClientIdMode özelliği
Reseed nasıl yapılır