YARDIM

Wizard Sunucu Kontrolü

0
Wizard sunucu kontrolü nasıl kullanılır?

27 Mart 2014, 18:45
Cevaplar
Oylar Yeniler
1

Aşağıdaki kodlar yardımcı olacaktır.

<%@ Page Language="C#"%>

<script runat="server">

  protected void WizardStep3_Activate(object sender, EventArgs e)
  {
    Label1.Text = "First name: " + fnameTextBox.Text.ToString() + "<br>" +
      "Last name: " + lnameTextBox.Text.ToString() + "<br>" +
      "Email: " + emailTextBox.Text.ToString();
  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>Wizard server control</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:Wizard ID="Wizard1" runat="Server">
    <WizardSteps>
     <asp:WizardStep ID="WizardStep1" runat="server"
      Title="Provide Personal Info">
       First name:<br />
       <asp:TextBox ID="fnameTextBox" runat="server"></asp:TextBox><br />
       Last name:<br />
       <asp:TextBox ID="lnameTextBox" runat="server"></asp:TextBox><br />
       Email:<br />
       <asp:TextBox ID="emailTextBox" runat="server"></asp:TextBox><br />
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep ID="WizardStep2" runat="server"
      Title="Membership Information">
       Are you already a member of our group?<br />
       <asp:RadioButton ID="RadioButton1" runat="server" Text="Yes"
       GroupName="Member" />
       <asp:RadioButton ID="RadioButton2" runat="server" Text="No"
       GroupName="Member" />
     </asp:WizardStep>
     <asp:WizardStep ID="WizardStep3" runat="server" Title="Provided Information"
      StepType="Complete" OnActivate="WizardStep3_Activate">
       <asp:Label ID="Label1" runat="server" />
     </asp:WizardStep>
    </WizardSteps>
  </asp:Wizard>
  </form>
</body>
</html>

27 Mart 2014, 18:46
Sizin Cevabınız

Oturum Aç

Bazı detaylar

Sorulma tarihi
İzlenme sayısı
Cevap Sayısı
27 Mart 2014, 18:45
792
1

İlgili Sorular

En Gözde Sorular

Html 'de contenteditable özelliği nedir?
Datatable boş mu kontrolü
C# 'da Boşlukları Silme İşlemi
Veritabanında Collation Nasıl Değiştirilir?
Lütfen Yardım Edin Şu Hatayı Çözmeme
ClientIdMode özelliği
Asp.net te Eval içinden gelen tarih formatını değiştirme
Reseed nasıl yapılır
Bulunulan Sayfanın Url'sini Alma - ASP.NET
ConnectionString sorunu