YARDIM

arama sorgusu

0

                  Merhaba. Bir veritabanı tablosundan textbox'a girilen veriyi ara butonuyla aratıyorum.texbox'a girilen verinin sql tablosunda bulunca diğer sütunlardaki verilerin hepsini sayfada ara butonunun altında oluşturduğum table içindeki textboxlara yazdırıyorum. Bir güncelle butonu ile de sql tablosundaki verileri güncelleme işlemi yapıyorum. Buraya kadar bır sorun görünmüyor. ----------

 

                  Ancak arama yapacağım texboxa girdiğim veriler 1 , 11, 23 , 35, 124 diye rakamsal değerler. 11'i arayıp bulurken, 3'ü bulamıyor ya da baktım haneleri arttırarak denedim; 1220123456 yı bulurken 1220123456 yı bulamıyor. sorunun nerden kaynaklandığını bulamadım.----------------

                  Texboxa girilen veriyi ilk kontrol ettiriyorum, o kontrolden hatayı veriyor. -------------

 

ASPX.CS SAYFASI VERILERİ---------------

public partial class abnduzenle : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Button.Enabled = false;
            object kontrol = Session["kontrol"];
            if (kontrol != null)
            {
                
            }
            else
            {
                Response.Redirect("/");
            }
        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            lblsonuc.Text = "";
            lblbilgi.Text = "";
            SqlConnection conn;
            SqlCommand comm;
            SqlDataReader reader;
            conn = new SqlConnection("Server=.;Database=ABONEDB;Integrated Security=true");
            comm = new SqlCommand("SELECT * from ABONETB WHERE ID = @ID", conn);
            Int16 ID;

            if (!Int16.TryParse(TextBox.Text, out ID)) //Buradaki text box arama yapılacak verinin girildiği text box
            {
                lblbilgi.Text = "Lütfen sayısal bir değer giriniz";
            }
            else
            {
                comm.Parameters.Add("@ID", System.Data.SqlDbType.Int);
                comm.Parameters["@ID"].Value = ID;
                try
                {
                conn.Open();
                reader = comm.ExecuteReader();

                    if (reader.Read())
                    {
                        textbox.Text = reader["ID"].ToString();
                        textbox1.Text = reader["ABONE_ADI"].ToString();
                        textbox2.Text = reader["ABONE_SOYADI"].ToString();
                        textbox3.Text = reader["ABONE_TELEFONU"].ToString();
                        textbox4.Text = reader["ABONE_IL"].ToString();
                        textbox5.Text = reader["ABONE_ILCE"].ToString();
                        textbox6.Text = reader["ABONE_KODU"].ToString();
                        Button.Enabled = true;
                        lblbilgi.Text = "Veriler yüklendi.";
                    }
                    else
                    {
                        lblbilgi.Text = "Belirtilen ID kaydı bulunamadı.";
                    }
                    reader.Close();
                }
                catch
                {
                    lblbilgi.Text = "Kullanıcı bilgisi alınırken bir hata alındı";
                }
                finally
                {
                    conn.Close();
                }
            }
       }


        protected void Button_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        // KAYDET BUTONU SORUNSUZ ÇALIŞIYOR//
        }


22 Mayıs 2017, 16:45
Cevaplar
Oylar Yeniler
0

1220123456 yı bulurken 12201234567 yi bulamıyor olacaktı. 10 have rakamları bulurken 11 hane rakamlara sayısal değer giriniz diyor. tek haneli rakamları da bulamıyor.


22 Mayıs 2017, 16:48
Sizin Cevabınız

Oturum Aç

Bazı detaylar

Sorulma tarihi
İzlenme sayısı
Cevap Sayısı
22 Mayıs 2017, 16:45
1293
1

İlgili Sorular

En Gözde Sorular

C# 'da Boşlukları Silme İşlemi
Html 'de contenteditable özelliği nedir?
Datatable boş mu kontrolü
Lütfen Yardım Edin Şu Hatayı Çözmeme
Asp.net te Eval içinden gelen tarih formatını değiştirme
Tıklandığı zaman açılan tekrar tıklandığı zaman kapanan menü yada div
Veritabanında Collation Nasıl Değiştirilir?
Mvc ye bootstrap nasıl eklenir ?
ClientIdMode özelliği
Reseed nasıl yapılır