YARDIM

mukerrer kayıt

0

      if (txtKullanıcıAdınız.Text != "" && txtSifre.Text != "")
        {

            SqlConnection cnn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["Ekindb"].ConnectionString);
            string sorgula = "Insert into Tbl_Kullanici(KullaniciAdi, Sifre) Values(@KullaniciAdi, @Sifre)";
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgula, cnn);      
            cnn.Open();
            try
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue("@KullaniciAdi", txtKullanıcıAdınız.Text);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@Sifre", txtSifre.Text);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                cnn.Close();
                lblsonuc.Text = "Kayıt İşlemi Tamamlandı.";
            }
            catch (Exception)
            {
                lblsonuc.Text = "Hata  Kayıt Başarısız";
            }
        }
        else
        {
            lblsonuc.Text = "Boş Alanları Doldurunuz";

 

bu kodlarla calısıyor fakat tek sorun aynı kullanıadı ıle tekrar kayıt yapılabılıyor sorun nasıl cozulur


29 Mart 2016, 12:02
Cevaplar
Oylar Yeniler
0

kullanıcı adını kontrol eden ve bool değer döndüren bir metod yazarak izin vermezsiniz, giriş yapan kişiye de uyarıyı verirsiniz.


23 Aralık 2016, 02:00
0

selamlar, veritabanında kullanıcı adını primary yapabilirsin veya insert yapmadan önce tüm kullanıcı isimlerini çekip yeni kullanıcı ismi bunlar arasında varsa ekrana hata ver yoksa veritabanına insert yap diyebilirsin.


21 Nisan 2016, 15:29
Sizin Cevabınız

Oturum Aç

Bazı detaylar

Sorulma tarihi
İzlenme sayısı
Cevap Sayısı
29 Mart 2016, 12:02
1228
2

İlgili Sorular

En Gözde Sorular

C# 'da Boşlukları Silme İşlemi
Html 'de contenteditable özelliği nedir?
Datatable boş mu kontrolü
Lütfen Yardım Edin Şu Hatayı Çözmeme
Asp.net te Eval içinden gelen tarih formatını değiştirme
Tıklandığı zaman açılan tekrar tıklandığı zaman kapanan menü yada div
Mvc ye bootstrap nasıl eklenir ?
Veritabanında Collation Nasıl Değiştirilir?
ClientIdMode özelliği
Reseed nasıl yapılır