YARDIM

JavaScript ile Code-Behind Üzerinden Metod Çağrısı

0
JavaScript ile Code-Behind Üzerinden Metod Çağrısı nasıl yapılmaktadır, kaç farklı yöntem bulunmaktadır
Cevaplar
Oylar Yeniler
0
 ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, typeof(Page), "Script", "myfunction();", true);

 

Page.RegisterStartupScript: Eklenecek Javascript kodunun, javascript kodunu ekleyen(postback yapan) kontrolden sonra yazılmasını sağlar.

Page.RegisterClientScriptBlock: Eklenecek Javascript kodunun, javascript kodunu ekleyen(postback yapan) kontrolden önce yazılmasını sağlar.


26 Mart 2014, 17:06
Sizin Cevabınız

Oturum Aç

Bazı detaylar

Sorulma tarihi
İzlenme sayısı
Cevap Sayısı
26 Mart 2014, 17:03
722
1

İlgili Sorular

En Gözde Sorular

Html 'de contenteditable özelliği nedir?
Datatable boş mu kontrolü
C# 'da Boşlukları Silme İşlemi
Veritabanında Collation Nasıl Değiştirilir?
Lütfen Yardım Edin Şu Hatayı Çözmeme
ClientIdMode özelliği
Asp.net te Eval içinden gelen tarih formatını değiştirme
Reseed nasıl yapılır
Bulunulan Sayfanın Url'sini Alma - ASP.NET
ConnectionString sorunu