YARDIM

JavaScript ile Code-Behind Üzerinden Metod Çağrısı

0
JavaScript ile Code-Behind Üzerinden Metod Çağrısı nasıl yapılmaktadır, kaç farklı yöntem bulunmaktadır
Cevaplar
Oylar Yeniler
0
 ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, typeof(Page), "Script", "myfunction();", true);

 

Page.RegisterStartupScript: Eklenecek Javascript kodunun, javascript kodunu ekleyen(postback yapan) kontrolden sonra yazılmasını sağlar.

Page.RegisterClientScriptBlock: Eklenecek Javascript kodunun, javascript kodunu ekleyen(postback yapan) kontrolden önce yazılmasını sağlar.


26 Mart 2014, 17:06
Sizin Cevabınız

Oturum Aç

Bazı detaylar

Sorulma tarihi
İzlenme sayısı
Cevap Sayısı
26 Mart 2014, 17:03
845
1

İlgili Sorular

En Gözde Sorular

Html 'de contenteditable özelliği nedir?
C# 'da Boşlukları Silme İşlemi
Datatable boş mu kontrolü
Lütfen Yardım Edin Şu Hatayı Çözmeme
Veritabanında Collation Nasıl Değiştirilir?
Asp.net te Eval içinden gelen tarih formatını değiştirme
ClientIdMode özelliği
Reseed nasıl yapılır
Bulunulan Sayfanın Url'sini Alma - ASP.NET
ConnectionString sorunu