YARDIM

veri tabanından veri çekme

0

veri tabanından veri çekerken cnn opende hata alıyorum 

mixed mod kullanmadım sql kurarken 

web config;

<configuration>
  
  <connectionStrings>
    <clear/>
  
   
    <add name="Ders" connectionString="data source=.AKIN-BILGISAYAR; database=Ders" />
  </connectionStrings>
  

aspx. de kod

 protected void btnKayit_Click1(object sender, EventArgs e)
        {

            SqlConnection cnn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[0].ConnectionString);

            string sorgu = "Insert into Kullanicilar (KullaniciAdi, Sifre) Values (@kullaniciadi, @sifre)";

            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sorgu, cnn);

            cnn.Open();
            try
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue("@kullaniciadi", txtKullaniciAdi.Text);
                cmd.Parameters.AddWithValue("@sifre", txtSifre.Text);

                cmd.ExecuteNonQuery();

                cnn.Close();
                lblSonuc.Text="Başarıyla kayıt yapılmıştır.";

            }
            catch(Exception)
            {
                lblSonuc.Text = "Kaydınız Yapılamamıştır";
            }

            }

        }


17 Aralık 2015, 22:22
Cevaplar
Oylar Yeniler
0

cnn.Open(); da aldığınız hata detayını yazarsanız sorunu daha iyi görebilirim. Bu şekilde sorun pek anlaşılmıyor. Ayrıca server side içinde Sql kullanımı tarihe karışmak üzere. Entity framework, Linq kullanımını araştırmanı öneririm.


27 Aralık 2015, 15:52
Sizin Cevabınız

Oturum Aç

Bazı detaylar

Sorulma tarihi
İzlenme sayısı
Cevap Sayısı
17 Aralık 2015, 22:22
1224
1

İlgili Sorular

En Gözde Sorular

C# 'da Boşlukları Silme İşlemi
Html 'de contenteditable özelliği nedir?
Datatable boş mu kontrolü
Lütfen Yardım Edin Şu Hatayı Çözmeme
Asp.net te Eval içinden gelen tarih formatını değiştirme
Tıklandığı zaman açılan tekrar tıklandığı zaman kapanan menü yada div
Mvc ye bootstrap nasıl eklenir ?
Veritabanında Collation Nasıl Değiştirilir?
ClientIdMode özelliği
Reseed nasıl yapılır